Erken Kayıt İndirimi

15.08.2024

Bildiri Son Gönderim Tarihi

15.08.2024

Bildiri Sonuçlarının Gönderilmesi

30.08.2024

 

 

Bildirilerinizi Türkçe veya İngilizce dilinde yükleyebilirsiniz.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

* Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır. 
* Bildiri türünde; poster veya sözel bildiriden biri seçilmelidir.
* Bildirinin ilişkili olduğu konu başlığı belirtilmelidir.
* Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
* Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu’nca karar verilecektir.
* Bildiri gönderimi sırasında ‘ödül adayı sözlü sunuma başvurmak istiyorum’ seçeneğini işaretlenen bildiriler bilimsel içeriğe göre hakemlerce değerlendirilecek ve içlerinden ana salonda sunum için seçim yapılacaktır. Sözel bildiri ödülleri ana salonda sunulan bildirilere arasından yapılacaktır.
* Bildiriler tek yazar şeklinde yüklenemez, mutlaka birden fazla yazardan oluşmalıdır.
* Bir kişi en fazla aynı anda 1 sözel ve 1 poster sunabilir.

TAM METİN DOSYA YÜKLEME

* Bildirilerinin tam metin olarak kongre kitabında yer almasını isteyen yazarlar, tam metinlerini word dosyası formatında "Tam metin yükleme" alanına yüklemelidir. (Özetinizi ayrıca word dosyası olarak bu alana yüklemenize gerek yoktur.)

BİLDİRİ SUNUMU

Bildiriler, sözel veya poster olarak sunulacaktır.
Sözlü Bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) olarak hazırlanıp sunulacaktır (sözlü sunum süresi bildiri değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır).
Poster bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.
Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır. 
Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterlerin şablona göre istenecektir.

BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI

Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.
Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için, sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

 

 

Etkinlik Tarihi
4-8 Aralık 2024
 
Erken Kayıt İndirimi
30 Haziran 2024
15 Ağustos 2024
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Haziran 2024
15 Ağustos 2024
 
Bildiri Sonuçlarının Gönderilmesi
30 Ağustos 2024
 
İletişim
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc
 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc
 
 

15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi'nden Kareler